Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 10.9 °C

6.6 °C 11 °C
05:00 ч. 16:38 ч.
6.6 °C (05:00) 11 °C (16:38)
Атмосферно налягане 1014 hPa

1013.6 hPa 15:47 ч.

1018.7 hPa 00:08 ч.
1013.6 hPa (15:47) 1018.7 hPa (00:08)
Влажност на въздуха 67.2%

66.9% 84.9%
15:58 ч. 05:29 ч.
66.9% (15:58) 84.9% (05:29)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум