Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 9.8 °C

8.7 °C 12.6 °C
06:03 ч. 00:00 ч.
8.7 °C (06:03) 12.6 °C (00:00)
Атмосферно налягане 1012.9 hPa

1012.5 hPa 04:50 ч.

1014.3 hPa 00:02 ч.
1012.5 hPa (04:50) 1014.3 hPa (00:02)
Влажност на въздуха 85.2%

80.1% 85.7%
00:06 ч. 07:25 ч.
80.1% (00:06) 85.7% (07:25)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум