Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 13.8 °C

13.4 °C 18.3 °C
06:21 ч. 00:00 ч.
13.4 °C (06:21) 18.3 °C (00:00)
Атмосферно налягане 1011.1 hPa

1010.7 hPa 04:16 ч.

1011.8 hPa 00:13 ч.
1010.7 hPa (04:16) 1011.8 hPa (00:13)
Влажност на въздуха 81.4%

65.9% 81.4%
00:00 ч. 06:17 ч.
65.9% (00:00) 81.4% (06:17)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум