Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 32.1 °C

16.3 °C 32.1 °C
06:51 ч. 14:19 ч.
16.3 °C (06:51) 32.1 °C (14:19)
Атмосферно налягане 1009.2 hPa

1009.2 hPa 14:10 ч.

1012.9 hPa 00:08 ч.
1009.2 hPa (14:10) 1012.9 hPa (00:08)
Влажност на въздуха 28.4%

28.4% 84.7%
14:30 ч. 09:05 ч.
28.4% (14:30) 84.7% (09:05)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум