Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 21.1 °C

16.3 °C 21.1 °C
06:15 ч. 09:27 ч.
16.3 °C (06:15) 21.1 °C (09:27)
Атмосферно налягане 1018.7 hPa

1018.7 hPa 08:38 ч.

1020.1 hPa 00:48 ч.
1018.7 hPa (08:38) 1020.1 hPa (00:48)
Влажност на въздуха 74.1%

71.9% 81.6%
00:12 ч. 07:01 ч.
71.9% (00:12) 81.6% (07:01)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум