Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 31.8 °C

15.2 °C 34.1 °C
06:41 ч. 14:01 ч.
15.2 °C (06:41) 34.1 °C (14:01)
Атмосферно налягане 1014.7 hPa

1014.7 hPa 16:05 ч.

1018.3 hPa 10:11 ч.
1014.7 hPa (16:05) 1018.3 hPa (10:11)
Влажност на въздуха 33.2%

28.7% 85.7%
14:28 ч. 06:08 ч.
28.7% (14:28) 85.7% (06:08)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум