Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 3.6 °C

1.7 °C 3.8 °C
07:49 ч. 14:49 ч.
1.7 °C (07:49) 3.8 °C (14:49)
Атмосферно налягане 1025.9 hPa

1025.9 hPa 14:50 ч.

1029.9 hPa 00:00 ч.
1025.9 hPa (14:50) 1029.9 hPa (00:00)
Влажност на въздуха 64.4%

63.4% 68.8%
11:46 ч. 00:45 ч.
63.4% (11:46) 68.8% (00:45)
Скорост на вятъра 3.5 m/s

0.3 m/s 4.4 m/s
06:19 ч. 14:24 ч.
0.3 m/s (06:19) 4.4 m/s (14:24)
Дневен минимум Дневен максимум