Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 12.2 °C

12.1 °C 12.3 °C
00:00 ч. 00:24 ч.
12.1 °C (00:00) 12.3 °C (00:24)
Атмосферно налягане 1012.9 hPa

1012.5 hPa 01:03 ч.

1013.2 hPa 00:00 ч.
1012.5 hPa (01:03) 1013.2 hPa (00:00)
Влажност на въздуха 84.6%

83% 85.5%
00:54 ч. 00:00 ч.
83% (00:54) 85.5% (00:00)
Скорост на вятъра 0 m/s

0 m/s 1 m/s
00:19 ч. 00:08 ч.
0 m/s (00:19) 1 m/s (00:08)
Дневен минимум Дневен максимум