Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 17.1 °C

17 °C 19.9 °C
06:15 ч. 00:00 ч.
17 °C (06:15) 19.9 °C (00:00)
Атмосферно налягане 1013.2 hPa

1011.8 hPa 00:21 ч.

1013.2 hPa 05:13 ч.
1011.8 hPa (00:21) 1013.2 hPa (05:13)
Влажност на въздуха 83.3%

78.7% 84.1%
00:27 ч. 04:22 ч.
78.7% (00:27) 84.1% (04:22)
Скорост на вятъра 0.1 m/s

0 m/s 2.5 m/s
00:01 ч. 00:04 ч.
0 m/s (00:01) 2.5 m/s (00:04)
Дневен минимум Дневен максимум