Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 26.9 °C

15.3 °C 29.6 °C
05:49 ч. 15:43 ч.
15.3 °C (05:49) 29.6 °C (15:43)
Атмосферно налягане 1012.9 hPa

1012.1 hPa 04:30 ч.

1013.6 hPa 00:11 ч.
1012.1 hPa (04:30) 1013.6 hPa (00:11)
Влажност на въздуха 62.7%

51.8% 88.8%
14:56 ч. 08:37 ч.
51.8% (14:56) 88.8% (08:37)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум