Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 1.3 °C

-2 °C 1.7 °C
00:29 ч. 13:57 ч.
-2 °C (00:29) 1.7 °C (13:57)
Атмосферно налягане 1009.2 hPa

1009.2 hPa 14:10 ч.

1015 hPa 00:00 ч.
1009.2 hPa (14:10) 1015 hPa (00:00)
Влажност на въздуха 59.2%

58.9% 79.8%
14:36 ч. 05:07 ч.
58.9% (14:36) 79.8% (05:07)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум