Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 24.6 °C

24.4 °C 24.7 °C
00:00 ч. 00:22 ч.
24.4 °C (00:00) 24.7 °C (00:22)
Атмосферно налягане 1011.1 hPa

1011.1 hPa 00:21 ч.

1011.8 hPa 00:01 ч.
1011.1 hPa (00:21) 1011.8 hPa (00:01)
Влажност на въздуха 48.7%

48.3% 51.5%
00:37 ч. 00:01 ч.
48.3% (00:37) 51.5% (00:01)
Скорост на вятъра 1.2 m/s

0.6 m/s 3.5 m/s
00:16 ч. 00:12 ч.
0.6 m/s (00:16) 3.5 m/s (00:12)
Дневен минимум Дневен максимум