Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 16.5 °C

14.1 °C 31.1 °C
07:03 ч. 13:54 ч.
14.1 °C (07:03) 31.1 °C (13:54)
Атмосферно налягане 1012.9 hPa

1008.9 hPa 13:40 ч.

1013.2 hPa 22:00 ч.
1008.9 hPa (13:40) 1013.2 hPa (22:00)
Влажност на въздуха 76.7%

28.1% 85.7%
13:24 ч. 09:20 ч.
28.1% (13:24) 85.7% (09:20)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум