Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 9.1 °C

6.6 °C 14.3 °C
07:47 ч. 14:40 ч.
6.6 °C (07:47) 14.3 °C (14:40)
Атмосферно налягане 1007.1 hPa

999.5 hPa 00:04 ч.

1007.8 hPa 17:20 ч.
999.5 hPa (00:04) 1007.8 hPa (17:20)
Влажност на въздуха 28.7%

26.5% 87.4%
14:04 ч. 06:02 ч.
26.5% (14:04) 87.4% (06:02)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум