Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 19.1 °C

9.4 °C 19.3 °C
03:37 ч. 15:23 ч.
9.4 °C (03:37) 19.3 °C (15:23)
Атмосферно налягане 1024.1 hPa

1024.1 hPa 15:12 ч.

1027.7 hPa 00:02 ч.
1024.1 hPa (15:12) 1027.7 hPa (00:02)
Влажност на въздуха 45.1%

44.5% 78.9%
15:25 ч. 03:24 ч.
44.5% (15:25) 78.9% (03:24)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум