Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 2.1 °C

-2.4 °C 15.1 °C
07:30 ч. 13:27 ч.
-2.4 °C (07:30) 15.1 °C (13:27)
Атмосферно налягане 1025.2 hPa

1024.1 hPa 15:14 ч.

1032 hPa 00:00 ч.
1024.1 hPa (15:14) 1032 hPa (00:00)
Влажност на въздуха 78.6%

40.1% 88%
14:01 ч. 10:32 ч.
40.1% (14:01) 88% (10:32)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум