Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 10.1 °C

9.7 °C 13.8 °C
07:28 ч. 00:00 ч.
9.7 °C (07:28) 13.8 °C (00:00)
Атмосферно налягане 1021.5 hPa

1020.5 hPa 04:08 ч.

1021.5 hPa 02:56 ч.
1020.5 hPa (04:08) 1021.5 hPa (02:56)
Влажност на въздуха 84.2%

69.7% 84.2%
00:05 ч. 08:25 ч.
69.7% (00:05) 84.2% (08:25)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум