Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 7.8 °C

-1.4 °C 14.1 °C
07:13 ч. 12:38 ч.
-1.4 °C (07:13) 14.1 °C (12:38)
Атмосферно налягане 1014.3 hPa

1013.9 hPa 19:27 ч.

1022.3 hPa 02:29 ч.
1013.9 hPa (19:27) 1022.3 hPa (02:29)
Влажност на въздуха 68.8%

37.5% 77.5%
12:09 ч. 08:46 ч.
37.5% (12:09) 77.5% (08:46)
Скорост на вятъра 0.4 m/s

0 m/s 4.6 m/s
00:12 ч. 12:27 ч.
0 m/s (00:12) 4.6 m/s (12:27)
Дневен минимум Дневен максимум