Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 26.2 °C

15.1 °C 26.2 °C
05:33 ч. 11:25 ч.
15.1 °C (05:33) 26.2 °C (11:25)
Атмосферно налягане 1016.5 hPa

1016.1 hPa 04:22 ч.

1016.8 hPa 03:06 ч.
1016.1 hPa (04:22) 1016.8 hPa (03:06)
Влажност на въздуха 44.5%

44.5% 88.6%
11:28 ч. 08:24 ч.
44.5% (11:28) 88.6% (08:24)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум