Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 12 °C

2.4 °C 13.7 °C
07:14 ч. 14:17 ч.
2.4 °C (07:14) 13.7 °C (14:17)
Атмосферно налягане 1014.3 hPa

1012.5 hPa 00:04 ч.

1015.8 hPa 09:00 ч.
1012.5 hPa (00:04) 1015.8 hPa (09:00)
Влажност на въздуха 53.9%

51.4% 86.8%
14:21 ч. 08:33 ч.
51.4% (14:21) 86.8% (08:33)
Скорост на вятъра 2.8 m/s

0 m/s 4.5 m/s
00:03 ч. 15:15 ч.
0 m/s (00:03) 4.5 m/s (15:15)
Дневен минимум Дневен максимум