Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 9.3 °C

-2.1 °C 14.3 °C
07:21 ч. 13:20 ч.
-2.1 °C (07:21) 14.3 °C (13:20)
Атмосферно налягане 1025.5 hPa

1023.4 hPa 13:46 ч.

1029.5 hPa 00:00 ч.
1023.4 hPa (13:46) 1029.5 hPa (00:00)
Влажност на въздуха 44.5%

28.4% 85.5%
13:35 ч. 08:59 ч.
28.4% (13:35) 85.5% (08:59)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум