Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 13.7 °C

12.8 °C 14.6 °C
04:56 ч. 00:05 ч.
12.8 °C (04:56) 14.6 °C (00:05)
Атмосферно налягане 1014.3 hPa

1013.2 hPa 02:06 ч.

1014.3 hPa 00:00 ч.
1013.2 hPa (02:06) 1014.3 hPa (00:00)
Влажност на въздуха 84.9%

82.3% 86.8%
00:00 ч. 05:35 ч.
82.3% (00:00) 86.8% (05:35)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум