Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 6.3 °C

6.3 °C 6.6 °C
01:46 ч. 00:00 ч.
6.3 °C (01:46) 6.6 °C (00:00)
Атмосферно налягане 1022.3 hPa

1022.3 hPa 00:01 ч.

1023 hPa 00:55 ч.
1022.3 hPa (00:01) 1023 hPa (00:55)
Влажност на въздуха 83.9%

79.7% 84.2%
00:26 ч. 02:06 ч.
79.7% (00:26) 84.2% (02:06)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум