Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 11.1 °C

8.9 °C 13 °C
04:59 ч. 00:30 ч.
8.9 °C (04:59) 13 °C (00:30)
Атмосферно налягане 1010 hPa

1008.5 hPa 00:01 ч.

1010.3 hPa 06:52 ч.
1008.5 hPa (00:01) 1010.3 hPa (06:52)
Влажност на въздуха 80.1%

71.6% 83%
00:28 ч. 04:45 ч.
71.6% (00:28) 83% (04:45)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум