Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 8.4 °C

8.2 °C 16.3 °C
22:00 ч. 13:32 ч.
8.2 °C (22:00) 16.3 °C (13:32)
Атмосферно налягане 1008.9 hPa

996.6 hPa 01:53 ч.

1009.2 hPa 22:16 ч.
996.6 hPa (01:53) 1009.2 hPa (22:16)
Влажност на въздуха 81.1%

55.2% 83.3%
14:57 ч. 02:23 ч.
55.2% (14:57) 83.3% (02:23)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум