Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 13.9 °C

11.6 °C 14.1 °C
00:00 ч. 01:32 ч.
11.6 °C (00:00) 14.1 °C (01:32)
Атмосферно налягане 1009.2 hPa

1008.9 hPa 01:07 ч.

1009.6 hPa 00:00 ч.
1008.9 hPa (01:07) 1009.6 hPa (00:00)
Влажност на въздуха 75.7%

74.8% 82.7%
01:55 ч. 00:02 ч.
74.8% (01:55) 82.7% (00:02)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум