Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 6.4 °C

6.1 °C 6.5 °C
00:39 ч. 06:01 ч.
6.1 °C (00:39) 6.5 °C (06:01)
Атмосферно налягане 1017.9 hPa

1016.8 hPa 03:29 ч.

1018.3 hPa 00:05 ч.
1016.8 hPa (03:29) 1018.3 hPa (00:05)
Влажност на въздуха 86.1%

85.2% 89.6%
08:22 ч. 06:09 ч.
85.2% (08:22) 89.6% (06:09)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум