Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 26.3 °C

9.1 °C 27.2 °C
06:11 ч. 15:14 ч.
9.1 °C (06:11) 27.2 °C (15:14)
Атмосферно налягане 1014.7 hPa

1014.7 hPa 16:13 ч.

1019.7 hPa 00:04 ч.
1014.7 hPa (16:13) 1019.7 hPa (00:04)
Влажност на въздуха 43.9%

33.8% 90.5%
13:25 ч. 08:52 ч.
33.8% (13:25) 90.5% (08:52)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум