Показател Моментна стойност Дневен минимум (час) Дневен максимум (час)
Температура на въздуха 9.3 °C

7.3 °C 9.4 °C
00:00 ч. 00:34 ч.
7.3 °C (00:00) 9.4 °C (00:34)
Атмосферно налягане 1005.6 hPa

1004.9 hPa 00:01 ч.

1005.6 hPa 00:27 ч.
1004.9 hPa (00:01) 1005.6 hPa (00:27)
Влажност на въздуха 82%

81.1% 89.3%
00:45 ч. 00:04 ч.
81.1% (00:45) 89.3% (00:04)
Скорост на вятъра m/s

m/s m/s
ч. ч.
m/s () m/s ()
Дневен минимум Дневен максимум