Валежи (в милиметри)
от 28.02.2021г. до 01.03.2021г.