Валежи (в милиметри)
от 30.03.2020г. до 31.03.2020г.