Влажност на въздуха (в %)
от 03.07.2020г. до 04.07.2020г.