Влажност на въздуха (в %)
от 07.08.2020г. до 08.08.2020г.