Влажност на въздуха (в %)
от 29.11.2022г. до 30.11.2022г.