Температура на почвата (в °C)
от 03.07.2020г. до 04.07.2020г.