Температура на почвата (в °C)
от 15.01.2021г. до 16.01.2021г.