Температура на почвата (в °C)
от 26.11.2021г. до 27.11.2021г.