Температура на почвата (в °C)
от 19.04.2021г. до 20.04.2021г.