Температура на почвата (в °C)
от 17.09.2021г. до 18.09.2021г.