Температура на почвата (в °C)
от 24.02.2020г. до 25.02.2020г.