Температура на почвата (в °C)
от 08.08.2020г. до 09.08.2020г.