Температура на почвата (в °C)
от 23.02.2020г. до 25.02.2020г.