Температура на почвата (в °C)
от 30.05.2020г. до 01.06.2020г.