Температура на почвата (в °C)
от 29.03.2020г. до 31.03.2020г.