Температура на почвата (в °C)
от 06.02.2023г. до 08.02.2023г.