Посока на вятъра (в градуси)
от 23.07.2024г. до 24.07.2024г.