Посока на вятъра (в градуси)
от 17.04.2024г. до 18.04.2024г.