Посока на вятъра (в градуси)
от 02.12.2023г. до 03.12.2023г.