Посока на вятъра (в градуси)
от 22.11.2020г. до 23.11.2020г.