Посока на вятъра (в градуси)
от 21.06.2021г. до 22.06.2021г.