Посока на вятъра (в градуси)
от 03.07.2020г. до 04.07.2020г.