Посока на вятъра (в градуси)
от 28.05.2024г. до 29.05.2024г.