Посока на вятъра (в градуси)
от 28.05.2023г. до 30.05.2023г.