Посока на вятъра (в градуси)
от 27.09.2022г. до 29.09.2022г.