Посока на вятъра (в градуси)
от 14.01.2021г. до 16.01.2021г.