Посока на вятъра (в градуси)
от 26.06.2022г. до 28.06.2022г.