Посока на вятъра (в градуси)
от 17.09.2021г. до 18.09.2021г.