Посока на вятъра (в градуси)
от 19.01.2022г. до 20.01.2022г.