Посока на вятъра (в градуси)
от 16.04.2021г. до 17.04.2021г.