Посока на вятъра (в градуси)
от 21.07.2021г. до 28.07.2021г.