Посока на вятъра (в градуси)
от 11.01.2020г. до 18.01.2020г.