Посока на вятъра (в градуси)
от 15.02.2024г. до 22.02.2024г.