Посока на вятъра (в градуси)
от 16.06.2024г. до 23.06.2024г.