Посока на вятъра (в градуси)
от 16.09.2023г. до 23.09.2023г.