Посока на вятъра (в градуси)
от 01.02.2023г. до 08.02.2023г.