Посока на вятъра (в градуси)
от 21.06.2022г. до 28.06.2022г.