Посока на вятъра (в градуси)
от 25.05.2020г. до 01.06.2020г.