Посока на вятъра (в градуси)
от 02.08.2020г. до 09.08.2020г.