Атмосферно налягане (в hPa)
от 03.07.2020г. до 04.07.2020г.