Гръмотевична активност (в бр.)
от 28.02.2021г. до 01.03.2021г.