Гръмотевична активност (в бр.)
от 29.11.2022г. до 30.11.2022г.