Гръмотевична активност (в бр.)
от 02.12.2023г. до 03.12.2023г.