Гръмотевична активност (в бр.)
от 16.05.2022г. до 17.05.2022г.