Гръмотевична активност (в бр.)
от 27.03.2023г. до 28.03.2023г.