Гръмотевична активност (в бр.)
от 21.09.2020г. до 22.09.2020г.