Гръмотевична активност (в бр.)
от 26.11.2021г. до 27.11.2021г.