Гръмотевична активност (в бр.)
от 27.07.2021г. до 28.07.2021г.