Гръмотевична активност (в бр.)
от 22.06.2024г. до 23.06.2024г.