Гръмотевична активност (в бр.)
от 16.08.2022г. до 17.08.2022г.