Гръмотевична активност (в бр.)
от 23.05.2023г. до 30.05.2023г.