Гръмотевична активност (в бр.)
от 01.02.2023г. до 08.02.2023г.