Гръмотевична активност (в бр.)
от 18.02.2020г. до 25.02.2020г.