Гръмотевична активност (в бр.)
от 24.03.2020г. до 31.03.2020г.