Гръмотевична активност (в бр.)
от 09.01.2021г. до 16.01.2021г.