Гръмотевична активност (в бр.)
от 12.09.2021г. до 19.09.2021г.