Гръмотевична активност (в бр.)
от 10.04.2021г. до 17.04.2021г.