Гръмотевична активност (в бр.)
от 22.09.2022г. до 29.09.2022г.