Гръмотевична активност (в бр.)
от 02.08.2020г. до 09.08.2020г.