Гръмотевична активност (в бр.)
от 17.01.2020г. до 18.01.2020г.