Гръмотевична активност (в бр.)
от 07.08.2020г. до 08.08.2020г.