Гръмотевична активност (в бр.)
от 27.06.2022г. до 28.06.2022г.