Гръмотевична активност (в бр.)
от 21.02.2024г. до 22.02.2024г.