Гръмотевична активност (в бр.)
от 16.09.2021г. до 18.09.2021г.