Гръмотевична активност (в бр.)
от 18.01.2022г. до 20.01.2022г.