Гръмотевична активност (в бр.)
от 20.06.2021г. до 22.06.2021г.