Гръмотевична активност (в бр.)
от 19.10.2020г. до 21.10.2020г.