Гръмотевична активност (в бр.)
от 20.02.2024г. до 22.02.2024г.