Гръмотевична активност (в бр.)
от 06.02.2023г. до 08.02.2023г.