Температура на въздуха (в °C)
от 17.01.2020г. до 18.01.2020г.