Температура на въздуха (в °C)
от 29.11.2022г. до 30.11.2022г.