Температура на въздуха (в °C)
от 07.08.2020г. до 09.08.2020г.