Температура на въздуха (в °C)
от 16.01.2020г. до 18.01.2020г.