Температура на въздуха (в °C)
от 18.01.2022г. до 20.01.2022г.