Температура на въздуха (в °C)
от 27.09.2022г. до 29.09.2022г.