Температура на въздуха (в °C)
от 20.06.2021г. до 22.06.2021г.