Температура на въздуха (в °C)
от 11.09.2021г. до 18.09.2021г.