Температура на въздуха (в °C)
от 27.07.2021г. до 28.07.2021г.