Температура на въздуха (в °C)
от 20.10.2020г. до 21.10.2020г.