Атмосферно налягане (в hPa)
от 31.05.2020г. до 01.06.2020г.