Температура на почвата (в °C)
от 01.08.2020г. до 08.08.2020г.