Температура на почвата (в °C)
от 21.06.2022г. до 28.06.2022г.