Температура на почвата (в °C)
от 10.04.2021г. до 17.04.2021г.