Влажност на въздуха (в %)
от 28.09.2022г. до 29.09.2022г.