Влажност на въздуха (в %)
от 14.10.2020г. до 21.10.2020г.