Валежи (в милиметри)
от 28.09.2022г. до 29.09.2022г.